ThaiCDR

ขั้นตอนการดำเนินงาน


1. ข้อมูล

(บ.3 /ข่าว /Facebook /Google /YouTube)


2. โทรหา

(แสดงความเสียใจ /นัด-วัน-เวลา-สถานที่)


3. เข้าพบ

(แสดงความเสียใจ-เข้าใจ /พูดคุย /รับฟัง /บันทึก /เอกสาร)


4. จบสรุป

(ค้นหาวิเคราะห์จุดเสี่ยง /หาแนวทางแก้ไข)


5. ขยายผล

(จัดประชุม /ติดตาม /สื่อสาธารณะ)


แชร์หน้านี้

©2020 ThaiCDR | ศูนย์พิเคราะห์เหตุการตายในเด็กและขับเคลื่อนการป้องกัน

ศูนย์พิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก
X